Rozpocznij już teraz! Za kilka minut pobierzesz swoje nowe CV!

Blog

Klauzula CV 2023 – przykład RODO

klauzula cv

Klauzula w CV, czyli umieszczenie klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych w swoim Curriculum Vitae, to ważny element każdej aplikacji o pracę w erze cyfrowej. Wraz z dynamicznym rozwojem technologii oraz coraz bardziej rygorystycznymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, jest to aspekt, który kandydaci na stanowiska zawodowe nie mogą pomijać. W niniejszym artykule omówimy znaczenie klauzuli w CV, jak ją poprawnie sformułować oraz jakie korzyści i ryzyka niesie ze sobą dla kandydatów i pracodawców.

1. Klauzula w CV – Co to właściwie jest?

Klauzula w CV, zwana także klauzulą informacyjną lub klauzulą RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych), to krótka deklaracja zawarta w dokumencie rekrutacyjnym, w której kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z procesem rekrutacji. Jest to procedura obowiązkowa zgodnie z regulacjami prawnymi, takimi jak RODO, które weszło w życie w maju 2018 roku.

2. Dlaczego klauzula w CV jest ważna?

Klauzula w CV odgrywa kluczową rolę w procesie rekrutacji z kilku powodów:

 • Zgodność z przepisami prawnymi: Umieszczenie klauzuli w CV to obowiązek wynikający z przepisów prawa, takich jak RODO. Brak tej klauzuli może skutkować naruszeniem przepisów i skutkami prawnymi dla pracodawcy.
 • Jasność i przejrzystość: Klauzula informacyjna informuje kandydata o tym, w jaki sposób jego dane będą przetwarzane przez pracodawcę, co jest istotne z punktu widzenia ochrony prywatności.
 • Zgoda kandydata: Klauzula stanowi dowód na to, że kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z rekrutacją. Jest to ważne, aby uniknąć potencjalnych sporów związanych z naruszeniem prywatności.

3. Jak sformułować właściwą klauzulę w CV?

Sformułowanie odpowiedniej klauzuli w CV to kluczowy krok w procesie rekrutacji. Oto kilka wskazówek, jak to zrobić:

 • Jasność i przejrzystość: Klauzula powinna być zrozumiała i klarowna. Unikaj skomplikowanych sformułowań i języka prawniczego. Kandydat powinien łatwo zrozumieć, do czego wyraża zgodę.
 • Wymagane informacje: Klauzula powinna zawierać informacje o tym, jakie dane osobowe będą przetwarzane, w jakim celu, przez kogo oraz jak długo będą przechowywane.
 • Prawo do wycofania zgody: Kandydat powinien być poinformowany, że ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych (IOD): Warto umieścić informacje kontaktowe do IOD, co jest zgodne z wymaganiami RODO.

Przykład klauzuli w CV:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.).”

4. Korzyści i ryzyka dla kandydatów i pracodawców

Klauzula w CV ma swoje korzyści i ryzyka zarówno dla kandydatów, jak i pracodawców:

 • Korzyści dla kandydatów:
  • Ochrona prywatności danych osobowych.
  • Jasność w zakresie przetwarzania danych.
  • Możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie.
 • Ryzyka dla kandydatów:
  • Ryzyko naruszenia prywatności w przypadku nieuczciwego pracodawcy.
  • Potencjalne konsekwencje prawne w przypadku nielegalnego przetwarzania danych.
 • Korzyści dla pracodawców:
  • Zgodność z przepisami prawnymi.
  • Możliwość legalnego przetwarzania danych kandydatów.
  • Uniknięcie sporów prawnych.
 • Ryzyka dla pracodawców:
  • Konieczność przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
  • Konsekwencje prawne w przypadku naruszenia przepisów.

W skrócie

Klauzula w CV stanowi istotny element każdej aplikacji o pracę w 2023 roku. Jej właściwe sformułowanie i umieszczenie w dokumencie rekrutacyjnym są nie tylko obowiązkiem prawnym, ale także sposobem na zapewnienie przejrzystości i ochrony prywatności danych osobowych kandydatów. Zarówno kandydaci, jak i pracodawcy powinni być świadomi znaczenia tej klauzuli i stosować się do jej zasad, aby uniknąć potencjalnych problemów prawnych związanym z przetwarzaniem danych osobowych. W erze cyfrowej, ochrona danych osobowych staje się coraz ważniejsza, dlatego należy traktować klauzulę w CV jako nieodłączny element procesu rekrutacji.

Kreator CV
Kreator CV

Stwórz profesjonalne CV w kilka minut

Dzięki nam stworzysz profesjonalne CV w czasie jednej filiżanki kawy! Sprawdź jakie to proste. Oszczędź czas na formatowaniu dokumentu. Skorzystaj z kreatora, który w prosty i szybki sposób poprowadzi Cię krok po kroku do pobrania Twojego nowego CV w formacie .PDF